De van Heemskerckschool is een openbare basisschool in Hoogezand die valt onder Stichting Ultiem. Met een enthousiast en betrokken team geven wij vorm aan eigentijds onderwijs.

Met deze website willen we u een eerste indruk geven van onze school. Wilt u uw kind aanmelden of meer weten over onze school en onze onderwijsaanpak? Maak dan een afspraak met Janine Luitjes-Kwanten, directeur van de school, mail naar janinekwanten@ultiemonderwijs.nl of bel tel. nr. 0598-396100. Zij laat u graag zien hoe we werken, geeft antwoord op uw vragen en kan u een rondleiding door de school geven.

Openbaar Onderwijs

Wat zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs?

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn waarden waar we in het openbaar onderwijs voor staan. Zij bieden richting bij het maken van keuzes over onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. We kunnen ze gebruiken als toetssteen of kompas en je bij alles wat je doet afvragen: Past dit wel bij onze waarden? Draagt het bij aan onze fundamentele opdracht richting de samenleving? Het zijn ook waarden waarop we elkaar kunnen aanspreken én waarop we aangesproken mogen worden.

  • Gelijkwaardigheid;

    Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

  • Vrijheid;

    Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

  • Ontmoeting;

    Op de openbare school leren we van verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

De openbare school is de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld.