De van Heemskerckschool is samen met Nova Zembla onderdeel van het kindcentrum van Heemskerck. Het is onze missie een school te zijn waar kinderen zich ten volle kunnen ontplooien en waarbij veel ruimte is voor creativiteit, samenwerking en autonomie.

Onze school werkt toe naar een ontwikkelings- en kindgericht onderwijsconcept. In de komende jaren zal onze school steeds meer het (individuele) kind als uitgangspunt gaan nemen voor het onderwijs, in plaats van uit te gaan van de gemiddelde leerling. Het is ons doel onderwijs op maat te bieden. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze.

Standaard lesmethodes zullen de komende jaren steeds minder leidend zijn in het leerstofaanbod van leerlingen. Door te werken met leerlijnen kunnen we leerlingen datgene aanbieden dat past bij de ontwikkeling van de leerling. Natuurlijk blijft het ons uitgangspunt dat alle leerlingen de doelen halen die horen bij het programma van het basisonderwijs.

Naast de bekende vakken als taal, rekenen en lezen vinden wij het van belang dat kinderen zich ook andere vaardigheden eigen maken, om nu en in de toekomst succesvol te kunnen zijn.
Wij denken hierbij aan: leren samenwerken, zelfstandig keuzes leren maken en zelfregulering, leren leren, kritisch denken, creatief denken, probleemoplosvaardigheden en computational thinking

Op de van Heemskerckschool werken we vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’.

Meer informatie over onze school kunt u vinden op de website ‘Scholen op de kaart’.