Jan Huitzingstraat 4
9601 AR Hoogezand
0598-381431

Kindcentrum Nova Zembla is gehuisvest in een halfrond lokaal van de Van Heemskerckschool. Wij bieden peuteropvang, kinderopvang, voorschoolse opvang en naschoolse opvang. De locatie voor de peuter- en kinderopvang bevindt zich aan de achterzijde van de school. Een mooi ruim en licht lokaal. Daarnaast hebben wij de beschikking over een groot omheind buitenspeelterrein.

De peuteropvang biedt op dit moment plaats aan 5 groepen kinderen. Uw kind kan twee dagdelen komen, daarnaast zijn wij een VVE locatie en kan uw kind via een indicatie van de wijkverpleegkundige in aanmerking komen voor een 3e en 4e dagdeel.

Groep 1

Dinsdagmorgen 08:15 – 11:30 uur

Vrijdagmiddag 13:00 – 15:15 uur

Groep 2

Dinsdagmiddag 13:00 – 15:15 uur

Vrijdagmorgen 08:15 – 11:30 uur

Groep 3

Maandagmiddag13:00-15:15 uur

Donderdagmorgen 08:15-11:30 uur

Groep 4

Maandagmorgen 08:15-11:30 uur

Donderdagmiddag 13:00-15:15 uur

Groep 5

Woensdagmorgen 08:15-11:30

Vrijdagmiddag 13:00-15:15

Elke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en minimaal twee pedagogische medewerkers (afhankelijk van de groepsgrootte en leeftijd van de kinderen).

 Er zijn op een POV-dagdeel een aantal vaste momenten, te weten:

– Bij binnenkomst worden alle kinderen verwelkomd en mogen kiezen waarmee ze willen spelen

– Ongeveer 15 minuten na openingstijd zijn alle ouders weg en starten we in de kring. We zingen een liedje en alle namen van de kinderen worden benoemt. Er wordt gekeken naar de dagritmekaarten.

– Na de kring kunnen de kinderen vrij spelen en knutselen.

– Halverwege de ochtend/middag: drinken (sap) wat te eten (fruit, boterham). Kinderen nemen dit in een tas, voorzien van naam, mee van huis.

– Na het drinken en eten: activiteit onder leiding van medewerkers.

– Aan het einde wordt gezamenlijk opgeruimd en afgesloten. Daarna worden de kinderen door hun ouders/verzorgers opgehaald.

Voor en na de eetmomenten is er voldoende ruimte om zelfstandig te spelen, onder begeleiding te spelen of thematisch te werken, om een boekje (voor) te lezen of andere activiteiten te ondernemen.

Indien de weersomstandigheden dit toelaten zijn wij dagelijks ook (soms meerdere momenten) buiten.

Sinds 2016 bieden we ook kinderopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Openingstijden kinderopvang:

Maandag tot/met vrijdag
07:30-18:30 uur

Verlengde opvang voor 07:30 uur of na 18:30 uur
op aanvraag

Er wordt gewerkt volgens de pyramide methode. Elke keer staat er weer een ander thema centraal. Binnen het thema bieden we de kinderen verschillende materialen en aktiviteiten aan, waardoor de kinderen zich kunnen ontwikkelen. Plakken, kleien, zingen, samen eten en natuurlijk slapen behoren toe aan de dagindeling in de kinderopvang. Bij de baby’s staat de verzorging op de eerste plaats. We proberen de peuter- en de kinderopvang zo goed mogelijk in elkaar over te laten lopen.

Ouders worden op de hoogte gehouden d.m.v. een nieuwsbrief ,u ontvangt foto’s van elk thema en er zijn jaarlijkse gesprekken .

Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u altijd even bellen om een afspraak te maken om langs te komen en de sfeer te proeven.

Als u uw kind wilt inschrijven, dan kan dit via de website: www.kaka.nl

Voor verdere vragen kunt u altijd terecht bij KaKa in Dwingeloo, 0521-700240