Ons School ondersteuningsprofiel kunt u downloaden op ‘Scholen op de kaart’.

In het schoolondersteuningsprofiel leest u welke (on)mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.