Ons schoolplan (2020-2023) is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting Ultiem ‘van basis naar Ultiem’. Dit beleidsplan vormt het kader waarbinnen het schoolplan onze eigen kwaliteit beschrijft: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.

Het schoolplan functioneert als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders, en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2020- 2023.

Ons schoolplan kunt u opvragen bij Janine Luitjes-Kwanten, directeur van de school, via janinekwanten@ultiemonderwijs.nl